A ile Başlayan Terimler

A Record

Bir etki alanını bir IP adresine yönlendirmek için kullanılan bir DNS kaydıdır.

A Sınıfı IP Adresi

IP adresindeki ilk oktet 0 ile 127 arasındadır ve varsayılan subnet mask ise 255.0.0.0 ‘dır. Diğer bir deyişle ilk oktet network ID’yi diğer üç oktet ise host ID’yi gösterir.

Access Point

Alternatif olarak, bir baz istasyonu ve kablosuz yönlendirici olarak adlandırılan bir erişim noktası, kullanıcının bir ağa veya İnternete kablosuz olarak bağlanmasını sağlayan bir kablosuz alıcıdır.

Access Server

Bir erişim sunucusu, ağına üye olmayan diğer bilgisayarlara hak vermekten kurulum ve sorumlu olan ağa bağlı bir bilgisayardır.

ACK

Bir protokol aracılığıyla bağlantı kuran işlem, bilgisayar ya da aygıtın; iletişimin tamamlandığına ilişkin aldığı onay mesajıdır.

ACL (Access Control List)

Bir nesne üzerine atanan veya reddedilen erişim izinleri konusunda kullanıcıları ve grupları tanımlayan bir yetkilendirme kısıtlama mekanizmasıdır.

Aktif Topoloji

Aktif topoloji terimi, sinyalin bir bilgisayardan diğerine geçerken her adımda yükseltildiği bir ağ topolojisini tarif eder.

Acunetix

SQL Injection, Blind SQL Injection, Cross Site Scripting, CRLF Injection, Code execution, Directory Traversal, File Inclusion ve Authentication bypass gibi bir çok web zaafı türünü bularak raporlama işlemi yapan bir araçtır.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

İngilizce Asymmetric Digital Subscriber Line teriminin kısaltmasıdır. İnternet bağlantısı için en çok kullanılan bağlantı tekniğidir. Standart bakır telefon telleri üzerinden daha fazla veriyi ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir modem teknolojisidir.

ADSL2 (Asymmetric Digital Subscriber Line 2)

Daha yüksek veri hızlarına ulaşmayı sağlayan ve uygun santrale daha uzak mesafedeki istemcilerin de bağlanmasına izin veren ADSL standartıdır.

Adware

Bilgisayarınızda reklamları otomatik olarak göster en yazılımdır. Bir uygulamayı kullandığınızda bilgisayarınızda otomatik olarak reklamlar bir anda ekranda belirir.

AES

128 ila 256 bit anahtar boyutlarını kullanan simetrik bir şifreleme algoritmasıdır.

Ağ (Network)

Bilgisayar ağları birbirlerine bağlı bilgisayarlardan meydana gelen, bilgisayarların haberleşmeleri, bilgi ve kaynaklarını paylaşabilmeleri için oluşturulan yapılardır.

Ağ Katmanı (Network Layer)

Bir veri paketinin ağ içindeki hareketini sağlayan katmandır. Verinin en kısa yoldan hedefe gitmesinin, donanımların (IP) adreslenmesinin yapıldığı katmandır. Örneğin IP, ARP, ICMP, RARP, BOOTP.

Ağ Sürücüsü

Ağ sürücü, bir ağı herhangi bir cihaza bağlamak için tasarlanan bir yazılım programıdır.

Ağ Topolojisi

Topoloji, bir ağın fiziksel ve mantıksal yapısını ifade eder. Ağı oluşturan bileşenlerin birbirlerine bağlanış şekilleri, kullanılacak aygıtlar, kablolama standartları, iletişim protokolünün seçimi ve bu protokollerin ağ yapısına uygulanabilirliği de yine topolojinin kapsamı içerisindedir.

 • Fiziksel Topoloji Türleri
  • Yol topolojisi ( Bus Topology )
  • Halka Topolojisi ( Ring Topology )
  • Yıldız Topolojisi ( Star Topology )
  • Gelişmiş Yıldız Topolojisi ( Extended Star Topology )
  • Karmaşık Topoloji ( Mesh Topology )
  • Ağaç Topolojisi ( Hierarchical tree Topology )
  • Çift Halka Topolojisi ( Dual ring Topology )
  • Hücresel Topoloji ( Cellular Topology )
  • Eğri Topoloji ( Irregular Topology )
 • Mantıksal Topoloji Türleri
  • Yayın Topolojisi ( Broadcast Topology )
  • İz topolojisi ( Token Passing Topology )

Ağaç Topolojisi (Hierarchical Tree Topology)

Yıldız şeklinde bağlı istasyonların omurga üzerinde konumlanması sonucu oluşan yol modeli ağaç topolojisini oluşturur.

Alarm Durumu (Alert Situation)

Kurum içinde meydana gelen herhangi bir kesinti kritik seviyeye ulaştığında ve kesintiyi giderecek çözüm bulunmadığında yaşanan durumdur.

Alt Ağ (Subnet)

A, B ve C sınıfı IP adreslerinde alt ağlara bölmek için kullanılır. Yani sahip olunan IP adresini daha küçük adres gruplarına ayırma işlemi demektir.

Anonymizing Proxy

Kullanıcının web aktivitesini gizlemesini sağlar.

Antenna

Wi-Fi, bir ağa kablosuz bağlantı sağlamak için IEEE 802.11 kablosuz standartlarından birini kullanan kablosuz bir ağdır.

Anti-Malware

Bilgisayar virüsleri, solucanlar, trojanlar, zararlı tarayıcı eklentileri, adware ve spyware dahil olmak üzere birçok malware tehdidini tespit etmek veya ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan teknolojidir.

Archie

Kullanıcıya kayıtlı tüm anonymous FTP sunucularında belli bir dosyanın adını aramasına olanak veren bir araçtır.

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP protokolü, ağ üzerinde IP adresi bilinen bir cihazın MAC adresini bulmak için kullanılır.

ASCII

Latin alfabesi üzerine kurulu 7 bitlik bir karakter kümesidir.

ASP (Apple Talk Session Protocol)

Apple Talk istemcileri ve sunucu bilgisayarları arasında iletişim kurmak için kullanılır.

ATM (Asynchronous Transfer Mode-Eşzamansız Aktarım Modu)

ATM, ses, resim, video gibi değişik türden verilerin sabit büyüklükte veri paketlerine bölünerek iletimini sağlayan bir ağ teknolojisidir.

AUI(Attachment Unit interface)

IEEE 802.3 standardında geliştirilen bağlantı yöntemidir.
Ayrıca bu porta takılan tranceiver’la BNC,RJ45 yada Fiber ortamlarına dönüşüm yapılabiliyor.
Normal bağlantı kablosu thick coaxial kablodur.
Kullanılabilir kablo uzunluğu en fazla 500 metredir.

Axis

Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39