B ile Başlayan Terimler

B sınıfı IP Adresi

IP adresindeki ilk oktet 128 ile 191 arasındadır ve kullanılan subnet mask ise 255.255.0.0 ‘dır. Diğer bir deyişle ilk iki oktet Network ID’sini, diğer iki oktet ise Host ID’yi gösterir.

Backbone

Ağ sistemleri üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünün toplandığı veya ana yükün başladığı switch’e backbone denir.

Backdoor

Bir sisteme dışarıdan sızılabilmesi için sistemde açık oluşturulması amacıyla kullanılan sanal bir ajandır.

Bandwidth (Bant Genişliği)

Herhangi bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir haberleşme kanalı üzerinde taşınabilecek maksimum frekansa kanalın bant genişliği denir.

Baseband

İletişim ortamının tüm kapasitesi tek bir kanal için kullanılır.

Baud Rate

Bilgisayar kontrollü sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi.

BAYT

Elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimidir.

Beyaz Liste

Bilgisayar dünyasında spesifik bir bölüme, kişi veya gruplara verilen özel ayrıcalıklı yetkilerdir. Beyaz listenin içinde bazı elektronik gruplar ve organizasyonlar yer alabileceği gibi girilmesine izin verilen internet siteleri, mail adresleri ve telefon numaraları olabilir

BGP

(Border Gateway Protocol – Sınır Geçit Protokolü) İnternet üzerindeki otonom sistemler arasında geniş bilgi paylaşımı ve yönlendirmeye imkan sağlayan bir ağ protokolüdür.

Bilgisayar Ağı Nedir ?

Bilgisayar ağı, birbirinden bağımsız bilgisayarların ve benzeri sayısal cihazların, belirlenmiş iletişim kuralları ve protokolleri çerçevesinde birbirleriyle haberleşmesini, üzerindeki yazılımı, bilgiyi veya donanımı paylaşmayı sağlayan bir sistemdir.

 • İletim Teknolojisine Göre
  • Yayın Ağları (Broadcast Networks)
  • Anahtarlamalı Ağlar (Point to Point Networks)
 • Fiziksel Boyutlarına Göre
  • Kişisel Alan Ağları (Personel Area Networks - PAN)
  • Yerel Alan Ağları (Local Area Networks - LAN)
  • Kentsel Alan Ağları (Metropolitan Area Networks - MAN)
  • Geniş Alan Ağları (Wide Area Networks - WAN)

Bit

İletilebilen bilginin en küçük miktarı. Bir alfabetik karaketri, bir sayısal rakamı belirten ya da sinyallemeyi ve diğer fonksiyonları değiştiren bir kombinasyonu.

Bit Oranı

Verilerin aktarım hızını ölçmek için kullanılan dijital bir ölçü birimi oranıdır. Ağ ve donanım üreticileri gibi birçok sağlayıcı, bit oranı değerini kullanarak, kullanıcıların ürünlerinden ne kadar hız ve verim alacaklarını hesaplamalarına yardımcı olur.

BNC

IEEE 802.3 standardında geliştirilen bir bağlantı şeklidir. Kullanılan kablo modeli thin coaxial’dir. En uzun bağlantı mesafesi 185 metredir.

Botnet

Hacker tarafından uzaktan kontrol edilen virüslü bilgisayarlardır.

BPL (Broadband-over-powerline)

BPL , bir elektrik prizinden geçen geniş bant bağlantılarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

BPS (bit/second)

Bir iletim hattından saniyede taşınan bit sayısına denir.

Bridge

Ağ köprüsü, iki bilgisayar ağını birbirine bağlayan ağ öğelerinden birine verilen addır. Bu işlem OSI yedi katman modelinin ikincisi olan veri katmanında gerçekleşir.

Bridging (Köprüleme)

2 uç arasında verinin hedefe ulaştırılması için kullanılan yöntemdir. Bridging (köprüleme) yöntemi, verinin hedefini tespit ederek, doğru yönde teslim edilmesini sağlar.

Broadband

İletişim ortamının kapasitesi birden çok frekanslı çok kanal için kullanılır.

Broadcast

Bir noktadan çok alıcıya yapılan ve ortamı sadece network olmayıp, radyo dalgalarıyla yerel veya uydudan da yapılabilen transmisyon türüdür

Broadcast Domain

Yayın alanı, yönlendiriciler ve diğer yüksek katman aygıtları tarafından tanımlanan sınırları olan daha küçük bir bilgisayar ağının parçasıdır.

Brute Force Attack

Deneme-yanılma yöntemiyle şifrelerin çözülmesi için kullanılan yöntemdir.

Burst

Burst, bir kerede iletilen bir veri bloğudur.

Bus Topology

Alternatif olarak bir hat topolojisi olarak adlandırılan bir veri yolu topolojisi, her bir bilgisayarın ve ağ cihazının tek bir kabloya veya omurgaya bağlı olduğu bir ağ kurulumudur.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39