D ile Başlayan Terimler

Data Center (DC)

DC, bilgisayarları, sunucuları, yönlendiricileri, anahtarları ve diğer ağ ekipmanlarını tek bir yerde depolamak için kullanılan bir tesisi tanımlayan genel bir terimdir.

Data Transfer Rate

Genellikle saniyede Megabayt (MBps) cinsinden ölçülen veri aktarım hızı, verilerin bir cihazla diğerine taşınabileceği hızdır.

DBS

Uydu sistemlerinde, televizyon sinyallerini uydudan televizyon antenine gönderen uydu yayın sitemine verilen isim.

DDoS Saldırısı

Bir internet hizmetinin sunmuş olduğu kapasitenin üzerine çıkarak o servisi saf dışı bırakmak için kullanılan saldırı tekniğinin adıdır.

DDP (Datagram Delivery Protocol)

DDP, paketlerin doğru sırayla gönderildiğinden ve alındıklarından emin olmaya yardımcı olan bir AppleTalk protokolüdür.

Default Gateway

Ağdaki router’ın IP adresidir. Gönderilen paket yerel ağda değilse paket bu ip üzerinden router’a ulaşır.

Delimiter

Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter.

Denial of Service Attack (DOS)

İnternete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen siber saldırıdır.

DES (Data Encryption Standard)

İkili verilerin şifrelenmesi için kullanılan algoritmadır.

DHCP

DHCP, ağdaki cihazlara IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS adresleri gibi bilgileri otomatik olarak atamak için kullanılan servistir. Bir ağda bulunan cihazları tek gezip benzer ip parametrelerinin elle girilmesini engelleyerek zamandan tasarruf etmeye yarar.

 • DHCP Discover
  • Bilgisayar ağ üzerinde ilk defa açıldığında ağa DHCP Discover mesajı yollar.
  • Bu mesajla istemci ağda bir DHCP sunucunun varlığını sorgular.
  • Çalışan bir DHCP sunucu varsa kendisine IP bilgilerini göndermesini ister.
 • DHCP Offer
  • DHCP istemci tarafından yayınlanan DHCP Discover mesajı DHCP sunucusu tarafından alınır.
  • Sunucu veritabanı sorgulanır ve istemciye verilecek IP adresi belirlenir.
  • Bu bilgiler istemcinin onayını almak üzere geri gönderilir
 • DHCP Request
  • DHCP Offer mesajını alan DHCP istemci kendisine ayrılmış IP adresini kiraladığına dair bir mesaj yollar.
  • Bu bir kabul mesajıdır.
 • DHCP Ack
  • DHCP Request mesajını alan DHCP sunucu bu istemciye gerekli olan IP, Subnet Mask, Gateway, DNS ve WINS bilgilerini gönderir.

Dial Up

Cevirmeli hat, bilinen Telefon hatti, bu çerçeve de Dial-up modem, Dial-up connection gibi terimler Telefon hatlarının kullanıldığı cihazları networkleri ifade eder.

Digital Data Transmission

Dijital veri iletimi, ikili kod kullanılarak veri sinyalleri gönderme ve alma şeklidir.

Dinamik NAT (Dynamic NAT)

Bu NAT türünde sahip olunan genel IP adresi bloğu dinamik olarak özel IP adresleriyle eşleştirilir. Ağ yöneticisi bir IP adres havuzu belirler ve NAT yönlendiricisi otomatik olarak IP adreslerini eşleyerek dış ağlara bağlantıyı sağlar. Statik NAT’tan farkı Router (yönlendiricinin) kendisinin eşleştirmeyi yapmasıdır.

Dinamik Routing

Dinamik Routingde routing tabloları dinamik oluşturulur. Router, trafiğin hedef routera ulaşması için katetmesi gereken yolların bir haritasını çıkarır.

Directory Harvest Attack

Geçerli e-posta adreslerini bulmak ve toplamak için kullanılan bir spam tekniğidir.

DNS

Bir alan adının hangi IP adresini işaret ettiğini sorgulamak için ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, bir IP adresine kayıtlı olan alan adları da sorgulanabilmektedir.

DNS Hijacking

DNS hijacking saldırısında saldırgan bilgisayarın ayarlarını DNS’i görmezden gelecek şekilde değiştirir veya kendisi tarafından kontrol edilen bir DNS sunucusu kullanır.

Domain Local Group

Kaynaklara erişim izni vermek için kullanılır. Bu izinleri yalnızca etki alanı yerel grubunu oluşturduğunuz aynı etki alanında atayabilirsiniz. Herhangi bir etki alanındaki üyeler, etki alanı yerel grubuna eklenebilir.

Download

İndirme işlemi bir ağdan veya modem üzerinden bir bilgisayardan diğerine veri kopyalama işlemini açıklamak için kullanılan bir terimdir

DSL (Digital Subscriber Line)

Sıradan bakır kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir teknolojidir.

DSR (Dynamic Source Routing)

DSR, kendisini koruyabilen kablosuz ağlarla kullanılan yönlendirme protokolüdür.

DS 3 (Digital Signal 3)

Alternatif olarak, bir DS3 (Dijital Sinyal 3) olarak adlandırılan bir T3, saniyede 44.746 Megabitte dijital bir sinyal iletebilen bir kiralık veri iletişim hattıdır.

DTX (Discontinuous Transmission)

DTX, iki yönlü kablosuz ses iletişiminin genel verimliliğini artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Ses girişinin algılanmadığı bir cep telefonuna veya taşınabilir kablosuz telefona anlık olarak susturulması veya kesilmesiyle çalışır

Dual Layer Çalışma

Switchlerin hem Layer 2 hem de Layer 3 katmanında çalışmasıdır. Başka bir tarifle, switchin hem anahtarlama / körpüleme görevini yapması, aynı zamanda da kendi IP adresine gelen isteklere de IP Yönlendirme ( Routing ) yapabilmesidir.

Dual Stack Çalışma

IPv4 ve IPv6 nın beraber çalışmasıdır. Her bilgisayar hem IPv4 ağına hem de IPv6 ağına doğrudan bağlıdır.

Dump

Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak anlamlarına gelir.

Düz Ethernet Kablosu

Ağ cihazlarında kullanılan, cihazları birbirine bağlamak için kullanılan kablolardır. Bilgisayarlar ile switchler arasındaki bağlantıda düz kablo kullanılmalıdır.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39