H ile Başlayan Terimler

Halka Topolojisi (Ring Topology)

Bir dairesel (ya da kapalı döngü) uçtan uca bağlantı topolojisidir. Tüm birimler ya doğrudan ya da bir aktarma kablosu ve arayüz ile halkaya bağlıdır. Elektriksel sinyal bir birimden diğer birime tek bir yönde iletilir.

Handshake (El Sıkışma)

Bir bilgisayarın başka bir bilgisayarla veya cihazla bağlantı kuran sürecini tanımlamak için kullanılan terim.

TCP 3’lü El sıkışma adımları :

  • İlk adım istemci tarafından gerçekleştirilir. İstemci işletim sistemi rastgele bir sıra numarası (Sequence Number) ile sunucuya, SYN (Synchronize) biti / bayrağı “1” olarak ayarlanmış bir paket gönderir. Şekilde sıra numarasının 711 olduğu görülmektedir. Bu sıra numarası sayesinde, paketler TCP iletişimi gerçekleşirken sıralı gelmese bile, alıcı taraf bu paketleri sıraya koymasını sağlar. Özetle; istemci sunucuya SYN bayrağı aktif edilmiş ve sıra numarası 711 olan paketi yollar.
  • İkinci adım sunucu tarafından gerçekleştirilir. İstemcinin gönderdiği paketi alan sunucu, istemciye sonraki paketi hazırlar. Göndereceği paketin SYN (Synchronize) ve ACK (Acknowledgement) bayraklarını “1” olarak ayarlar. Ayrıca, istemciden gelen paketin sıra numarasına bakar ve istemcinin gönderdiği sıra numarasını 1 arttırarak göndereceği paketin ACK numarasını (Acknowledgement Number) 712 olarak ayarlar. Böylece, sunucu taraf (B tarafı), hem gönderdiği paketin, istemci tarafından doğru sıraya koymasını sağlamış olur; hem de istemci tarafın bir sonraki göndereceği ve sunucu tarafından kabul edilecek olan sıra numarası belirtilmiş olur. Diğer bir deyişle, sunucu “sıra numarası 712 olan paketi bekliyorum” diye belirtmiş olur. Benzer şekilde, sunucu işletim sistemi, rastgele bir sıra numarası (Sequence Number) üretir. Şekilde sıra numarasının 641 olduğu görülmektedir. Bu sıra numarası, gönderdiği paketin cevabını doğru sıraya koymak için kullanılacaktır. Özetle; sunucu istemciye SYN ve ACK bayrakları aktif edilmiş ve sıra numarası 641, ACK numarası 712 olan paketi yollar.
  • Son adım istemci tarafından gerçekleştirilir. Sunucunun gönderdiği paketi alan istemci, sunucuya sonraki paketi hazırlar. Göndereceği paketin ACK (Acknowledgement) bayrağını “1” olarak ayarlar. Ayrıca, sunucudan gelen paketin sıra numarasına bakar ve sunucunun gönderdiği sıra numarasını 1 arttırarak göndereceği paketin ACK numarasını (Acknowledgement Number) 642 olarak ayarlar. Bir önceki adımda sunucu tarafından gönderilen ACK numarası (Acknowledgement Number), istemcinin göndereceği paketin sıra numarasına (Sequence Number) eşit olacak şekilde ayarlanır. Şekilde sıra numarasının 712 olduğu görülmektedir. Özetle; istemci sunucuya ACK bayrağı aktif edilmiş ve sıra numarası 712, ACK numarası 642 olan paketi yollar.

Yüksek Seviye Veri Bağlantısı Kontrolü kısa adı HDLC olan, ISO tarafından geliştirilmiştir ve OSI modelinin ortak katman 2 protokolüdür

HDSL (High-Bit-Rate Digital Subscriber Line)

HDSL, hem yukarı hem aşağı 2.332 Kbps’ye kadar aktarılan DSL’nin yaygın olarak kullanılan sürümlerinden biridir.

Heterogeneous Network

Heterojen bir ağ, bir veya daha fazla farklı bilgisayarı veya protokolü birleştiren bir bilgisayar ağıdır. Bunun iyi bir örneği hem Dell hem de Apple Macintosh bilgisayarları olan bir ağ olabilir.

HIT

Bir web sayfasına bir kişi tarafından ulaşılması. Belirtilen süre içinde kaç kullanıcının o sayfaya ulaştığını gösterir.

Hoax

Kullanıcıları kandırmak veya dolandırmak için internet üzerinden yayılan asılsız uyarılardır.

Homogeneous Network

Homojen bir ağ, benzer yapılandırmaları ve protokolleri kullanan bilgisayarlardan oluşan bir bilgisayar ağıdır.

Hostname

Belirli bir bilgisayar ağına bağlı herhangi bir aygıta atanan benzersiz bir ad veya etikettir.

Host ID

Host ID, genellikle bir lisans sözleşmesindeki bilgisayarları doğrulamak için kullanılan ana bilgisayar için benzersiz bir kimliktir.

HSRP ( Hot Standby Router Protocol - Hazır Yedekteki Yönlendirici Protokolü)

Birden fazla Router ın yedekli olarak çalışabilmesi için Cisco tarafından geliştirilmiş bir protokoldür.

HSSI (High-Speed Serial İnterface)

HSSI, 52 Mbps’ye kadar iletim hızlarını destekler. HSSI, iki veya daha fazla yönlendiriciyi bir ağda yüksek hızlı bir hat üzerinden birbirine bağlamak ve yönlendiricilerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamak için kullanılır.

HTTP (Hypertext Transfer Protokol)

Web sunucuları ile Web tarayıcılarının birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları protokoldür. İstemci ile sunucu arasında veri alışverişi yapılabilmesi için 80 numaralı TCP port bağlantısını kurar. Veri iletişimi bu port üzerinden sağlanır.

Http Post Attack

HTTP POST form ve benzeri web sayfalarına captcha koruması yoksa sınırsız sayıda istek göndererek sitenin yoğun şekilde post isteği almasına neden olarak cevap vermemesine neden olmaktır.

HTTP Server

Bir HTTP sunucusu, HTTP protokolünü kullanan istemcilere veri sunar. Aynı zamanda bir web sunucusu olarak da adlandırılır.

HTTPS (Hypertext Transfer Protokol Secure)

HTTP protokolü ile aynı görevi görür, fakat bu protokol güvenlidir. Web sunucuları ve son kullanıcılar arasındaki tüm bilgileri başkaları tarafından görünmeyecek ve okunmayacak şekilde aktarıp sağlıklı veri alışverişi imkanı sağlar.

Hub

Yerel Ağda bilgisayarları birbirine bağlayan cihazlardır. Ağdaki bilgisayarların kendisine bağlı olduğunu bilmez ve kaynak veya hedef bilgisayara ait bir network işletimi gerçekleştirmez. Her bir portundan gelen trafiği diğer portlara kopyalar. Paylaşımlı yol sunar.

Hubbed Mode

Yönlendirici veya anahtarın bir HUB gibi hareket ettiğini ve her şeyi belirli bir bağlantı noktası yerine her bağlantı noktasına yayınladığını açıklamak için kullanılan bir terimdir.

Hücresel Topoloji (Cellular Topology)

Her bir istasyonun kendi merkezi üzerinde birbirinden bağımsız düğümleri bulunan dairesel veya altıgen biçimindeki alanların oluşturduğu topoloji yapısıdır.

Hybrid Topology

Bir karma topoloji, iki veya daha fazla farklı ağ topolojisi kullanan bir tür ağ topolojisidir. Bu topolojiler, bir veri yolu topolojisi, ağ topolojisi, halka topolojisi, yıldız topolojisi ve ağaç topolojisi karışımını içerir.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39