P ile Başlayan Terimler

PAN

Kişisel alan ağı bir bilgisayar ağı sistemidir.

PAT (Port Address Translation – Port Adres Çevirimi)

PAT’ta genel IP adresi olarak bir tane IP bulunur. Dinamik NAT’ta olduğu gibi yönlendirici NAT tablosunu kendisi oluşturur. Yerel ağdaki bir sanal IP adresinin sadece bir portu aktarılır. Örneğin 3389 (Uzak masaüstü portu gibi).

Patch Cord

Her iki ucu da fabrikasyon olarak sonlandırılmış, çok telli kablolardır. Fiber ve bakır olmak üzere 2 çeşit olup piyasada 1,3,5,10 metrelik boyutları mevcuttur.

Patch Panel

Ağ kabloların hepsinin toplandığı kabin ya da kabinetlerin içinde bütün kabloların toplandığı priz gruplarıdır. Fiber ve bakır olarak 2 gruptur.

Payload

Sistemlerdeki açıklardan faydalanarak sistem üzerinde belirli işlemlerin (kullanıcı oluşturma, dll enjeksiyonu vb.) yapılmasına olanak tanıyan genellikle exploitler ile birlikte kullanılan kod parçalarıdır.

PBR (Policy Base Routing - Politika Tabanlı Yönlendirme)

Kural Tabanlı Yönlendirme ile belirlediğimiz kriterler doğrultusunda paketleri dilediğimiz arayüzlere veya IP adreslerine yönlendirilir.

Phishing

Sahte e-posta veya web siteleriyle kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan e-dolandırıcılık yöntemidir.

Ping

Ping, hedef sistemin canlı olup olmadığını test etmek amaçlı olarak kullanılan bir uygulamadır.

PKI (Public Key Infrastructure)

Asimetrik şifreleme ve dijital sertifika uygulamalarını kullanarak dijital ortamda güvenli işlemler gerçekleştirme olanağı tanıyan altyapıdır.

P0f

Network üzerinden dinleme yaparak gelip giden paketlerden paketleri gönderen sistemlerin hangi işletim sistemine sahip olduğunu belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Port

Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası olarak adlandırılır.

PostgreSQL

Güçlü özellikler ve avantajlara sahip, açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz nesne ilişkisel veri tabanı sistemidir.

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol)

Birden çok protokol trafiğinin şifrelenmesini ve ardından IP ağı veya Internet gibi ortak IP ağı üzerinden gönderilmek üzere bir IP üst bilgisi ile kapsüllenmesini sağlar. PPTP uzaktan erişim ve siteden siteye VPN bağlantıları için kullanılabilir. Internet, VPN için ortak ağ olarak kullanıldığında, PPTP sunucusu, biri Internet üzerinde diğeri de intranet’te bulunan iki arabirime sahip PPTP etkin bir VPN sunucusudur.

Protokol

Protokol, bir ağ üzerindeki bilgisayarlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir.

Proxy (Vekil Sunucu)

İnternet’e erişim sırasında kullanılan bir ara sunucudur.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39