R ile Başlayan Terimler

Rack Kabin

Bilgi işlem merkezleri ve sistem odalarında cihazların güvenliği ve düzeni amacı ile kullanılır. Sunucu, Storage gibi cihazlar konulur.

Raid 0

En az 2 disk ile oluşturulur. Raid kart üzerine gelen tüm datalar disk sayısına bölünerek aynı anda hepsine birden yazılır. Diskler uç uca eklenir.

Raid 1

Yine en az 2 disk ile oluşturulan bu yapıda Raid kartına gelen tüm data iki diske de aynı şekilde yazılır. Bu işleme Mirroring denilir. Bir disk bozulduğunda diğer disk olmamış gibi işlemlere devam eder.

Raid 10

Raid 0 ve Raid 1 kombinasyonundan oluşmaktadır. Hız ve kapasite olarak Raid 1 e benzer. Minimum 4 disk gerekmektedir.

Raid 5

En az 3 disk ile oluşturulur. Parite bilgisi tüm disklere dağıtılır. Yani tüm disklerde hem veri hem parite bilgisi bulunur. Veriler disklere yazılmadan önce Raid kart üzerinde parçalara ayrılır ve parite bilgisi ile birlikte disklere yazılırlar.

Raid 50

En az 6 adet disk ile oluşturulan bir yapıdır. 2 tane Raid 5 in Raid 0 ile birleştirilmesi ile yapılır. Hem performanslı hem de güvenlidir.

Raid 6

Raid 6 ek olarak ikinci bağımsız parity şeması kullandığından ekstra bir fault tolerance sağlar. Raid 6 da data bir sıra sürücü üzerine bir blok olarak yazılır ve ikinci bir parity tüm sürücüler için hesaplanır ve yazılır.

Raid 60

En az 8 disk ile elde edilen bu yapı, 2 adet Raid 6 yapıyı Raid 0 yapısı altında birleştirilir. Burada yüksek seviye güvenlik elde edilir.

Rapid STP

STP in gelişmiş halidir. Bu geliştirmenin amacı 50 sn olan kararlılık seviyesine ulaşma süresinin (convergence) daha aza indirilmesidir. RSTP protokolünde kararlılık seviyesine ulaşma süresi 10 sn den azdır.

RAS (Remote Access Service)

Bir ağ üzerindeki istemci bilgisayarlar arasında uzaktan erişimi sağlayan servistir.

Remote Control

Uzaktan kontrol. Dışarıdan bir yazılım yardımı ile bilgisayarı yönetme işlemidir.

Repeater

Bir kablosuz kaynak (bu modem veya farklı bir tekrarlayıcı, Access Point olabilir) tan aldığı elektriksel veriyi (sinyali) yenileyip, ikili koda dönüştürerek ileten ve bu sayede ağın genişletilmesini sağlayan, mesafeyi ve sinyal kalitesini arttıran cihazlardır.

RIP (Routing Information Protocol - Yönlendirme Bilgisi Protokolü)

RIP, uzaklık vektör algoritmasıyla çalışan ve yönlendirmeleri hesaplamak için Bellman-Ford algoritmasını kullanan bir protokoldür. RIP kullanan yönlendiriciler, 30 saniyelik döngüler halinde komşu yönlendiricilere tüm yönlendirme tablosunu gönderir.

Rootkit

Bilgisayar üzerinde çalışan programları gizleyen yazılımdır.

Router

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39