T ile Başlayan Terimler

T-1

1.544.0 bps hızında leased-line bağlantısı.

T-3

44.736.0 bps hızındaki leased-line bağlantısı

Tagged (Trunk) Port

Switch portuna bir başka switch bağlayacaksak ve birden fazla VLAN ID yi tek port üzerinden taşıyabilmemiz için Tagged olarak tanımlanır.

Taşıma Katmanı (Transport Layer)

Taşıma katmanı verinin nasıl iletileceğinin belirlendiği katmandır. Örneğin: TCP, UDP

TCP (Transmission Control Protokol)

İki hostun birbirleriyle güvenilir ve bağlantılı haberleşmesini sağlayan protokoldür. Akış kontrolü özelliği ile verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.

TCP Handshake

  • İstemci, sunucuya belli bir hedef port için X sıra numarasıyla bir SYN (Synchronize) paketi gönderir.
  • Hedef sistem, eğer bu porttan hizmet veriyorsa ve gerekli güvenlik izinleri varsa, bu SYN paketine karşılık X+1 sıra numarasıyla bir ACK (Acknowledgment) paketi ve Z sıra numarasıyla bir SYN paketi gönderir.
  • İstemci, gelen Z sıra numaralı SYN paketine karşılık gelen bir Z+1 sıra numaralı bir ACK paketi gönderir ve böylece 3 yollu el sıkışma sağlanmış olur.

TCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Modeli Nedir ?

TCP/IP Modeli, bilgisayarlar ile veri iletme ve alma birimleri arasındaki organizasyonu sağlayan, bu şekilde bir noktadan diğerine veri iletişimini olanaklı kılan birçok veri iletişim protokolüne verilen genel isimdir.

TCP/IP standart modeli 5 katmandan oluşmuştur :

1. Fiziksel Katman (Physical Layer)

2. Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer)

3. Ağ Katmanı (Network Layer)

4. Taşıma Katmanı (Transportation Layer)

5. Uygulama Katmanı (Application Layer)

TCPDump

Unix tabanlı sunucularda ağda geçen trafiği görüntülemek için kullanılır. Tcpdump, ağ üzerindeki trafik anormalliklerini gözlemlemek ve problem teşhisi yapabilmek için güçlü bir araçtır.

Telnet

İnternet ağı bulunan bir makineye başka bir makineden bağlanmak için geliştirilen uzak bağlantı protokolüdür.

TFTP

FTP’ nin temel fonksiyonel şekli olarak ifade edilen basit bir dosya transfer protokolüdür.

Theharvester

Penetration testlerde bir site hakkında öğrenmek istediğimiz mail adresleri için Kali linux’ ta bilgi toplama aracıdır.

Token Geçiş Topolojisi (Token Passing Topology)

Bu topoloji , elektronik bir token’in (sinyal) her bir istasyona uğrayarak tüm ağı dolaşması esasına dayanır. Burada sözü edilen token, bir taşıyıcı görevindedir ve uğradığı her istasyon , o anda iletecek veya dağıtacak herhangi bir data’ya sahip değilse token’i bir sonraki istasyona aktarır ve böylece bir repeater görevi yapmış olur.

Token Ring

OSI modelinin data link kısmında bulunan protokollerin üzerinde barındırabileceği bir yerel ağ teknolojisidir.

Trace Route (Rota Takibi)

Trace route, Hedef IP adresine ulaşırken, hangi Routerlardan geçtiğinizi ve hangi routera ne kadar sürede ulaşabildiğinizi gösteren bir uygulamadır.

Triggered Update

Değişiklik oluştuğu anda zamanlayıcıları beklemeden yapılan güncelleme duyurusudur.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39