V ile Başlayan Terimler

Fiziksel adreslemenin tanımlandığı ve network ortamında verinin nasıl taşınacağının tanımlandığı katmandır. Örneğin ATM, PPP, frame relay, HDLC, Ethernet IEEE 802 serisi standartlar

Veri Sızıntısı

Verilerin yanlış hedefe gönderilmesi, çalınması, silinmesi veya sızdırılmasıdır.

VLAN (Virtual Local Area Network) Kavramı

Yerel ağımız içerisinde çalışma grupları oluşturmak, yerel ağı switchlerle bölmektir. VLAN, Ağ anahtarı üzerindeki portların mantıksal olarak gruplandırılarak her bir grubun birbiriyle iletişiminin izolasyonunu sağlar.

Ağ büyüdükçe ve trafik arttıkça VLAN a daha fazla ihtiyaç duyulur. VLAN kullanılmasıyla her VLAN sadece kendi broadcastini alacağından, broadcast trafiği azaltılarak bant genişliği artırılmış olur. VLAN tanımlamaları, bulunulan yere, bölüme, kişilere ya da hatta kullanılan uygulamaya ya da protokole göre tanımlanabilir. Yani farklı VLAN lar üzerindeki cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderemez ve birbirlerinden doğrudan veri alamazlar. Bu nedenle farklı VLAN grubundaki cihazların IP leri aynı olabilir, çakışma yaratmaz. Birbirleriyle iletişimleri olmadığı için çalışmalarını etkilemezler. LAN içerisinde birbirinden bağımsız çalışma grupları oluşturmanın en etkin yolu VLAN anahtarla kullanmaktır.

VLAN yapılandırması Layer2 Switchlerle yapılabilir. Ancak VLAN lar arası iletişimi sağlamak için switch Layer3 olmalı veya harici bir Router kullanılmalıdır.

VPN (Virtual Private Network)

VPN herkese açık olan internette, özel bir ağa bağlı olarak iletişim kurmamıza olanak sağlar. Aynı zamanda VPN, bir çok kriptografi algoritmasını barındırarak, iletişimin güvenli olmasını sağlar.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

Birden fazla Router ın yedekli olarak çalışabilmesi için açık bir protokoldür. Yani birden çok yönlendiricinin tek bir sanal yönlendirici gibi davranmasına imkan sağlar.

VTP (Vlan Trunking Protocol)

Merkezi bir switch üzerindeki VLAN bilgisi veritabanının aynı LAN içerisindeki switchler arasında taşınmasını sağlayan bir protokoldür. Böylelikle tüm switchlerde ayrı ayrı VLAN ayarları yapmak yerine tek merkezden VLAN bilgileri kopyalanmış olur.

epati Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü
Teknopark İdari Binası Kat:4 No: 411
Posta Kodu: 33343
Yenişehir / Mersin / TÜRKİYE

Web: www.epati.com.tr
e-Posta: bilgi@epati.com.tr
Tel: +90 324 361 02 33
Faks: +90 324 361 02 39